Keuzes maken

Keuzes maken. Over anderen.

Keuzes die invloed hebben op de emotionele staat van andere mensen. Keuzes met directe gevolgen voor andere mensen. Gevolgen die pas zichtbaar worden voor de persoon die de keuzes maakt, op het moment dat de keuze gemaakt is. Gevolgen die zowel positief als negatief kunnen zijn. Gevolgen die niet altijd voor de hand liggen. Zodat de persoon die de keuze maakt, bewuster wordt van de mogelijke gevolgen.

Keuzes worden gemaakt op basis van iets. Deze basis is ongrijpbaar. De persoon waarover de keuze gemaakt wordt, probeert het ongrijpbare te grijpen. Te beïnvloeden. Zodat de keuze gemaakt wordt die zij willen. Of zodat de totstandkoming meer begrijpbaar wordt. Zodat zij de volgende keuze beter kunnen beïnvloeden. De totstandkoming van keuzes blijft echter ongrijpbaar. Invloed erop uit kunnen oefenen is een illusie. Schijn-invloed. Gebaseerd op vele variabelen. Gebaseerd op kans. Op geluk.

Op het moment dat de objectieve waarden volledig in evenwicht zijn, worden er keuzes gemaakt op pure subjectiviteit. Jouw geluk wordt bepaald door de persoonlijke voorkeur van een ander. Het maakt niet uit of jij beter bent dan een andere kandidaat. Als je maar opvalt. Als je maar voldoet aan de persoonlijke voorkeur van degene die de keuze maakt.

Keuzes maken. Over anderen.